ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ

ฤกษ์แต่งงานปี 2557

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          มาแล้วจ้า...สำหรับหนุ่มสาวที่ความรักสุกงอมและจะมีโครงการวิวาห์ในปี 2557 พร้อมกับกำลังมองหา "ฤกษ์แต่งงาน" ดี ๆ อยู่ เพราะวันนี้กระปุกเวดดิ้งได้นำเอา "ฤกษ์แต่งงานปี 2557" (ตรงกับปีมะเมีย) จากเว็บไซต์ thaiorc.com มาฝากกัน

          ทั้งนี้ ฤกษ์งามยามดี หมายถึงการเริ่มต้นที่ดี อีกทั้งคนไทยแต่โบราณยังเชื่อว่าการเริ่มต้นเรื่องใด ๆ ในชีวิต หากเริ่มตามฤกษ์ที่คำนวณว่าดีแล้วก็จะพบกับความสำเร็จ ความเจริญ โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งงานจะขาดการดูฤกษ์ยามมงคลในการเริ่มต้นพิธีไม่ได้ ดังนั้น การดูฤกษ์แต่งงานจึงถือว่าสำคัญมาก

          โดย ดิถีเรียงหมอน หรือ ดิถีแมลงปอ เป็นฤกษ์วันสำคัญซึ่งจะทำให้บ่าวสาวคู่สมรสมีความสุขสวัสดี เป็นการมงคลในเดือนแต่งงาน ซึ่งโดยมากนิยมแต่งกันในเดือนยี่ (2) เดือนสี่ (4) เดือนหก (6) เดือนแปด (8) เดือนเก้า (9) เดือนสิบ (10) และเดือนสิบสอง (12) เดือนนอกจากที่กล่าวนี้ "ไม่นิยม" หากจะมีบ้างก็แต่บางราย และสำหรับ ฤกษ์แต่งงานปี 2557 มีดังต่อไปนี้...

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมกราคม

          วันอังคารที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 10 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 13 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 4 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 8 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 25 แรม 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 29 แรม 14 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกุมภาพันธ์

          วันพฤหัสบดีที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 18 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 22 แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมีนาคม


          วันศุกร์ที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 10 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 13 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 19 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 23 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 25 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 29 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนเมษายน

          วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนพฤษภาคม

          วันจันทร์ที่ 5 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 17 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 21 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 23 แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 27 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมิถุนายน

          วันพุธที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 22 แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 26 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกรกฎาคม

          วันศุกร์ที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 20 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 22 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่26 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนสิงหาคม

          วันอาทิตย์ที่ 3 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 6 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 9 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 15 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 19 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 21 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 25 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

 ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกันยายน

          วันจันทร์ที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนตุลาคม

          วันพุธที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 30 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

 ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนพฤศจิกายน

          วันอาทิตย์ที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอังคารที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันเสาร์ที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน 

          วันเสาร์ที่ 29 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนธันวาคม

          วันอังคารที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันศุกร์ที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพฤหัสบดีที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันจันทร์ที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน

          วันพุธที่ 31 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน   คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ช 23 พ.ค.2529
ญ 21 พ.ค. 2537
อยากแต่งช่วงเดือนสิงหาวันไหนมีวันดีบ้างค่ะ
จากคุณ หมวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-28 15:55:30 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ช 29เมษายน 2528
ญ 26 มกราคม2527
แต่งวันที่ 5เดือนกรกฏาคม ดีหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่ดีจะเป็นช่วงวัน/เดือนไหนดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ รำเพย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-04-01 00:32:49 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ช เกิดปีระกา วันที่ 5 ตุลาคม 2524
ญ เกิดปีเถาะ วันที่ 12 สิงหาคม 2518

อยากแต่งงานช่วงสิงหาคม หรือ ปลายปี มีฤกษ์ วันไหนดีมั่งครับ ขอบคุณนะครับ
จากคุณ beae เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-21 18:35:49 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ช 27 พฤศจิกายน 2515
ญ 19 ตุลาคม 2515
แต่งเดือนพศจิกายน ดีหรือไม่ค่ะ
จากคุณ เพ็ชร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-16 20:44:17 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ช 22 กุมภาพันธ์ 2528 วันศุกร์
ญ 9 สิงหาคม 2528 วันศุกร์
ฤกษ์ดีจดทะเบียนวันไหนดีค่ะปี 2557
จากคุณ กุ๊กไก่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-19 10:13:50 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ความเห็นที่ 28 ค่ะ อย่าเพิ่ง แต่งเลยดูกันไปก่อนจะดีกว่าค่ะ ดูกันนานๆนะค่ะ
จากคุณ นิดนิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-10 20:05:23 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
หญิงเกิดปีเถาะ 14 พ.ค 2530 วันเสาร์
ชายเกิดปีระกา 11 ส.ค.2524 วันอังคาร
มีฤกษ์ดีเดือน พ.ค 2557 หรือไม่ หรีอเดือนไหนดี
ขอบคุณค่ะ
จากคุณ เมธิญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-09 14:11:27 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
หญิงเกิด 1 ม.ค.2515
ชายเกิด 21 พ.ค.2521
ฤกษ์แต่งเดือน ก.พ.2557 มีหรือไม่
ขอบคุณค่ะ
จากคุณ mskritsana เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-19 14:18:49 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
หญิงเกิด 9 ก.ค.2515 วันอาทิตย์
ชายเกิด 27 มิ.ย.2515 วันอังคาร
มีฤกษแต่งปี 2557 ระหว่างเดือน ก.ย. หรือ ต.ค หรือไม่ค่ะ ขอขอบคุณ
จากคุณ Natalie72 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-18 20:05:08 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
หญิงเกิด8ก.ค.2527วันอาทิตย์
ชายเกิด2ก.พ.2529วันอาทิตย์
ควรแต่งวันไหนค่ะช่วยบอกด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
จากคุณ รอคอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-23 20:55:39 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ถามกันเยอะเลยย รอใครมาตอบคะ
จากคุณ มาดู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-23 00:57:32 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2531
หญิงเกิด วันอังคารที่ 17 กันยายน 2534
ฤกษ์เดือนมกราคม วันไหนดีค่ะ
จากคุณ เนม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-24 10:57:14 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527 หญิงเกิด วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2528 หาฤกษ์เเต่งปี 57 วันไหนดีค่ะ
จากคุณ อุไรวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-18 17:45:08 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด จันทร์ 22 สิงหาคม 2520 หญิงเกิด เสาว์ 6 ธันวาคม 2523 หาฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม 2557 วันไหนดีค่ะ
จากคุณ วรรณษา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-16 13:14:58 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด 28 ธันวาคม 2527
หญิงเกิด 20 พฤศจิกายน 2525
วันเสาร์ทั้งคู่ หาฤกษ์แต่งงาน เดือน เมษา- มิถุนายน
แต่งวันไหนถึงจะดีค่ะ
จากคุณ อัจฉรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-16 12:06:26 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด 8 พ.ค 2529
หญิงเกิด 4 ก.ย 2530
ควาแต่งวันได้ พ.ศ ไรดี
จากคุณ ปุยนุ่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-14 21:21:11 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
13มกราคม 2527
เป็นวันจม
ทำไมถึงเป็นวันฤกษ์ครับ. งง
จากคุณ Peter5/5 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-23 09:07:31 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชาย เกิด 22 มถุนายน 2524
หญิงเกิด 27 กันยายน 2525
แต่งวันไหนดีค่ะ
จากคุณ ขวัญ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-08 19:15:10 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชาย เกิด 22 กันยายน 2526
หญิง เกิด 11 เมษายน 2527
แต่ง วัน ใหน ได้ ครับ
จากคุณ ศักดิ์ชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-02 13:19:51 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด 12 มกราคม 2527 กุน
หญิงเกิด 8 กันยายน 2526 กุน
ควรแต่งวันไหนดี
อยากแต่งต้นปี ตั้งแต่มกราคม-กุมภาพัน 2557มีสิทธิไหมครับ
ขอวันที่เป็นวันหยุดครับ
จากคุณ ชัยพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-19 21:26:43 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด 16 มีนาคม 2525
หญิงเกิด 1 ตุลาคม 2523
ควรแต่งวันใหนดีคะ ระหว่างเดือน มกราคา-มีนาคม57
จากคุณ พิมพิษา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-09 17:23:43 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
อยากแต่งปลายปี 2557
ชายเกิดวันศุกร์ที่ 24 มีนา 2515
หญิงเกิดวันอังคารที่ 9 เมษา 2517
ควรไหนวันไหนดีค่ะ
จากคุณ che เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 21:00:32 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
อยากแต่งงานช่วงปลายปี 2557 หญิงเกิด วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2528 ชายเกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2528 ฤกษ์ดีสิริมงคล วันไหนดีค่ะ
จากคุณ Inooy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-17 15:56:02 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด 7 ก.ค. 2520 ปีมะเส็ง
หญิงเกิด 19 ก.พ. 2526 ปีจอ
ควรแต่งงานวันที่เท่าไรของเดือนกุมภาพันธ์ 2557
จากคุณ NAME เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 06:39:32 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
ชายเกิด 23 ตุลา 2528
ญ เกิด 20 กรกฎา 2529

ควรแต่งวันที่เท่าไหร่ดีคะ ของเดือน มกราคม 2557
จากคุณ no name เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-24 13:03:24 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เริ่มต้นชีวิตคู่ดี ๆ
อยากแต่งงานกับที่เรารักและรักเรา
จากคุณ เด็กบ้านโป่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 16:51:25 ]